Odvjetnik Marin Kuvač – Rijeka | Odvjetničke usluge

  • davanje usmenih i pismenih pravnih savjeta
  • rješavanje statusnih pitanja stranih državljana
  • sastav ugovora i drugih isprava
  • sastav dopisa i opomena
  • sastav tužbi, redovnih i izvanrednih pravnih lijekova, prigovora, prijedloga, zahtjeva i drugih podnesaka
  • zastupanje pred sudovima i upravnim tijelima

Odvjetnički ured pokriva: područje svih županija Republike Hrvatske, a posebice Rijeku, Opatiju, Crikvenicu, Novi Vinodolski, Senj, Krk, Cres, Lošinj, Rab i Pag.

Odvjetnik Marin Kuvač - Odvjetnički ured Rijeka

Područja rada odvjetničkog ureda Kuvač Rijeka

Stvarno pravo

Stvarno pravo je skup pravnih pravila kojima se uređuju oni društveni odnosi koji nastaju među ljudima glede neposrednog gospodarskog iskorištavanja stvari

Više informacija…

Obvezno pravo

Obvezno pravo je skup pravila kojima se uređuju društveni odnosi koji nastaju među ljudima povodom činidbi. Obvezno pravo uređuje samo one obvezne odnose nastale u procesu…

Više informacija…

Ovršno pravo

Ovršno pravo je skup pravnih pravila kojim se uređuje postupak po kojemu se provodi prisilno ostvarenje tražbina na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava…

Više informacija…

Obiteljsko pravo

Obiteljsko pravo je skup pravnih pravila i načela kojima se uređuju obiteljski odnosi, tj. osobnopravni i imovinskopravni odnosi članova obitelji te članova obitelji…

Više informacija…

Nasljedno pravo

Nasljedno pravo je skup pravnih pravila kojima se za slučaj smrti jedne osobe – ostavitelja, uređuje prijelaz njene imovine (odnosno njezinih subjektivnih prava i obveza)…

Više informacija…

Trgovačko pravo

Trgovačko pravo je skup pravnih pravila koja reguliraju subjekte trgovačkog prava (statusno trgovačko pravo ili pravo društava) i pravne poslove trgovačkog prava…

Više informacija…

Radno i socijalno pravo

Radno pravo je  sustav pravnih pravila kojima se uređuju radni odnosi. Socijalno pravo uređuje javnopravnim normama prava i dužnosti pojedinaca i javnih vlasti, odnosno javnih ustanova.

Više informacija…

Upravno pravo

Upravno pravo je grana prava koja uređuje upravnu djelatnost, a čini je skup pravnih normi koje uređuju organizaciju uprave, područje djelovanja, postupak rada…

Više informacija…

Ustavno pravo

Ustavno pravo je grana prava koja proučava temelje na kojima počiva država, kao i slobode, prava i dužnosti čovjeka i građanina.

Više informacija…

Zemljišnoknjižno pravo i kupoprodaja nekretnina

Zemljišne knjige (gruntovnica) su javne knjige (registar) u koje se upisuju nekretnine, vlasništvo i druga stvarna prava i neka obvezna prava…

Više informacija…

Intelektualno vlasništvo

Pravo intelektualnog vlasništva obuhvaća sustav pravnih instrumenata kojima se uređuje način stjecanja intelektualnog vlasništva i način zaštite od njegovog neovlaštenog korištenja.

Više informacija…

Odvjetnički ured u Rijeci - Odvjetnik Marin Kuvač - Certifikat