Odvjetnik Marin Kuvač, Rijeka | Novosti

Obavjesti iz odvjetničkog ureda Kuvač – Rijeka 01/16

Predložene izmjene Zakona o policiji Zamjenik ministra unutarnjih poslova Evelin Tonković, izjavio je kako će se izmjenama Zakona o policiji stvoriti pretpostavke za učinkovitije, objektvno i nepristrano postupanje po pritužbama građana na postupanje policije.  Zakon o stečaju potrošača Vlada je u ožujku 2015. godine, prihvatila prijedlog zakona o stečaju potrošača, kojim prezaduženim građanima želi omogućiti novi financijski […]

Novi Obiteljski zakon te Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

Novi Obiteljski zakon Dana 28.06.2014., na snagu je stupio novi Obiteljski zakon koji sadrži brojne promjene, no većina njegovih odredaba na snagu je stupila 01.09.2014. Prilikom poslovanja, naprijed navedenog trebaju se pridržavati svi drugi odvjetnici na području Republike Hrvatske. Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama Predmetnim Zakonom regulirana su načela, uvjeti za primjenu mjera […]

Novi zakoni o radu i zaštiti na radu

Novi Zakon o radu Od 07.08.2014. u primjeni je novi Zakon o radu, koji je donio brojne promjene u odnosu poslodavca i radnika, a čega se trebaju pridržavati odvjetnik Marin Kuvač, Rijeka i ostali domaći odvjetnici. Novi Zakon o zaštiti na radu Novim Zakonom o zaštiti na radu koji je stupio na snagu 19.06. 2014., […]

Novi Zakon o udrugama

Odvjetnik Marin Kuvač, Rijeka i drugi domaći odvjetnici, moraju poslovati rukovodeći se činjenicom da je dana 01.10.2014. stupio na snagu novi Zakon o udrugama, kojim je preciznije uređeno djelovanje, pravni položaj, imovina, financiranje te prestanak postojanja udruge sa svojstvom pravne osobe kao i upis te prestanak djelovanja stranih udruga u Republici Hrvatskoj.

Izmjena Tarife upravnih pristojbi i Pravilnika o trošarinama

Uredbom je izmijenjena Tarifa upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama, a na snagu je stupila 14. lipnja 2014. Pravilnik o trošarinama je dopunjen, dok su pojedini obrasci koji čine sastavni dio ovog Pravilnika izmjenjeni. Naprijed navedenog trebaju se pridržavati odvjetnik Marin Kuvač, Rijeka i svi drugi odvjetnici na području Republike Hrvatske.

Novi Zakon o igrama na sreću

Odvjetnik Marin Kuvač, Rijeka i drugi domaći odvjetnici, svoje pružanje pravnih usluga moraju uskladiti s novim Zakonom o igrama na sreću, koji je stupio na snagu 01.04.2014.

Novi Zakon o zaštiti potrošača

Odvjetnik Marin Kuvač, Rijeka i drugi odvjetnici u Republici Hrvatskoj, dužni su prilagoditi svoje poslovanje činjenici da je dana 08.04.2014. na snagu stupio novi Zakon o zaštiti potrošača, kojim je uređena zaštita osnovnih prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga, kao i pri drugim oblicima stjecanja prizvoda i usluga na tržištu.

Provedba Europskog platnog naloga u Republici Hrvatskoj

Nadležne institucije se bave praksom oko provedbe Europskog platnog naloga na području RH, kojim je omogućena izravna naplata tražbina unutar Europske unije. Istim je omogućena brza i efikasna naplata nepodmirenih dugovanja glede kojih nema spora među ugovornim stranama. Za njihovo je izdavanje trenutno isključivo nadležan Trgovački sud u Zagrebu. Naprijed citiranog treba se pridržavati i […]

Novi Sudski poslovnik

Na temelju Zakona o sudovima donijet je novi Sudski poslovnik, kojim su propisane osnove za ustrojstvo u sudovima i poslovanje istih. Pravilnik je stupio na snagu 01.04.2014., čime se moraju rukovoditi odvjetnik Marin Kuvač, Rijeka te drugi odvjetnici u Republici Hrvtaskoj.

Novi Pravilnik o obrazovanju maloljetnika za vrijeme izvršavanja sankcija

Odvjetnik Marin Kuvač, Rijeka, kao i ostali odvjetnici koji posluju u Republici Hrvatskoj, moraju se rukovoditi činjenicom da je dana 07.03.2014., na snagu stupio novi Pravilnik o obrazovanju maloljetnika za vrijeme izvršavanja sankcija. Isti je donešen na temelju Zakona o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje.

Važnije novosti u hrvatskom zakonodavstvu od 01.01.2014.

Novi Zakon o mirovinskom osiguranju Odvjetnik Marin Kuvač, Rijeka i ostali odvjetnici u Hrvatskoj, moraju biti upoznati s činjenicom da je od 01. siječnja 2014. na snazi novi Zakon o mirovinskom osiguranju, čija je glavna značajka da će se nakon 2030. godine, produžiti dobna granica za odlazak u mirovinu sa 65 na 67 godina starosti […]

Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije

Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, Nar. novine, 124/13. Iz Zakona: Ovim Zakonom uređuje se pravosudna suradnja u kaznenim stvarima između domaćih nadležnih pravosudnih tijela s nadležnim pravosudnim tijelima drugih država članica Europske unije koja se odnosi na: 1. europski uhidbeni nalog i postupak predaje, 2. nalog za osiguranje […]

Europski platni nalog, novi Pravilnik

  Odvjetnik Marin Kuvač, Rijeka i ostali odvjetnički uredi u Hrvatskoj dužni su se pridržavati Pravilnika o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga i prigovora protiv europskog platnog naloga, Nar. novine, 124/13. Pravilnik je donesen na temelju članka 507.j stavka 2. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine, br. 53/91.,91/92., 58/93., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., […]

Dostava statističkih podataka o privremenom obavljanju poslova, novi Pravilnik

  Odvjetnik Marin Kuvač, Rijeka i ostali odvjetnički uredi u Hrvatskoj dužni su se pridržavati Pravilnika o sadržaju, načinu i roku dostave statističkih podataka o privremenom obavljanju poslova,  Nar. novine, 122/13. Ovim Pravilnikom propisuju se statistički podaci o ustupljenim radnicima za privremeno obavljanje poslova koje Agencija za privremeno zapošljavanje dužna dostavljati ministarstvu nadležnom za rad, kao […]

Povratak na naslovnu stranicu