26.11.2020. Činjenica da je sklopljen ugovor o zakupu kojim su vlasnik nekretnine, kao zakupodavac, i treća strana, kao zakupnik, ugovorili da pričuvu plaća zakupnik, nije od utjecaja na zakupodavčevu obvezu kao vlasnika nekretnine da plaća pričuvu. Odvjetnik Marin Kuvač, Rijeka, uskladio je poslovanje s predmetnom praksom.

02.10.2020. Epidemija COVID-19 objektivna je okolnost koja ne predstavlja zakonski razlog za prekid izdržavanja kazne zatvora po osnovi iz članka 155. st. 2. toč. 4. ZIKZ-a, jer u Republici Hrvatskoj nije proglašeno ratno stanje ili stanje neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske

06.07.2020. Odgoda povećanja plaće državnim i javnim službenicima i namještenicima u 2020. godini Iako su tijekom 2019. godine Vlada RH i reprezentativni sindikati državnih i javnih službi ugovorili rast osnovice za izračun plaće državnim i javnim službenicima i namještenicima, taj se rast u 2020. ipak neće ostvariti. Više informacija… 20.08.2020. Pretpostavke za upis skupljanja suvlasničkih […]

21.05.2020.. Premda je pandemija koronavirusa usporila i rad pravosuđa i dalje se donose presude u slučaju dužnika u švicarskim francima, a među njima je i prva pravomoćna presuda nakon oglednog spora o kojem je Vrhovni sud odlučio prije malo više od dva mjeseca. Odvjetnički ured Marin Kuvač, Rijeka, uskladio je pružanje pravnih usluga s predmetnom […]

17.04.2020. Ovim se izmjenama i dopunama, među ostalim, dopunjuju podaci koje su obveznici dužni dostavljati u Jedinstveni registar računa.

Kategorije
Novosti

Novosti iz pravne prakse – Veljača 2020

27.02.2020. Odluka Vrhovnog suda RH o kriteriju kvalitete rada na koji se odnosi 70% bodovanja pri izboru radnika kojemu će ugovor o radu biti otkazan Autorica u članku kroz sudsku praksu i nedavno donesenu odluku Vrhovnog suda RH obrađuje pitanje dopuštenosti primjene dodatnog kriterija, kriterija kvalitete rada, prilikom odlučivanja poslodavca kojemu će od radnika dati […]

16.01.2020. Obustava ovrhe Rješenjem br. Rev 2/2016-2 od 20. ožujka 2019. Vrhovni sud odgovara na pitanje je li sud nakon stupanja na snagu Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima („Narodne novine“ br. 91/10. i 112/12.), u slučaju da ovrhovoditelj ne namiri svoju tražbinu u roku od jedne godine od dana dostave rješenja Financijskoj agenciji […]

17.10.2019. Hrvatski sabor nastavlja u četvrtak zasjedanje raspravom o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju kojima se na 65 godina života vraća granica za starosnu mirovinu i smanjuje penalizacija za ranije umirovljenje. Odvjetnički ured Marin Kuvač, Rijeka, prati razvoj predmetne rasprave.

5.9.2019. Uvodi se nacionalna mirovina Uža radna skupina kojoj je nositelj Ministarstvo rada i socijalne skrbi već neko vrijeme priprema podlogu i analize za uvođenje nacionalne mirovine, a novi ministar Josip Aladrović kaže da će radnu skupinu proširiti predstavnicima udruga umirovljenika, socijalnih partnera i akademske zajednice. 12.9.2019. Pooštravaju se kazne na djela vezana na nasilje u obitelji […]

28.8.2019. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja nije ovlašteno dati ocjenu zakonitosti postupka donošenja, kao niti ocijeniti usklađenost zagrebačkog GUP-a s prostornim planom jer konačni prijedlog GUP-a još nije utvrđen, odgovorilo je u utorak Ministarstvo udrugama koje ga traže da onemogući donošenje GUP-a.