Autorsko pravo

Pravo intelektualnog vlasništva obuhvaća sustav pravnih instrumenata kojima se uređuje način stjecanja intelektualnog vlasništva i način zaštite od njegovog neovlaštenog korištenja.

  • zaštita intelektualnog vlasništva
  • pretraživanje i registracija žigova, patenata, industrijskog dizajna
  • podnošenje zahtjeva za registraciju žiga
  • zastupanje u postupcima ostvarivanja autorskog prava

Povratak na naslovnu stranicu