Kategorije
Novosti

Naknada štete žrtvi kaznenog djela – stajalište Suda EU

15.06.2021.

Sud je utvrdio da, s obzirom na to da u Direktivi 2004/80 ne postoji nikakva naznaka u pogledu iznosa naknade štete za koji se smatra da odgovara „pravičnoj i primjerenoj” naknadi, tom se odredbom državama članicama u tom pogledu priznaje margina prosudbe. Međutim, iako ta naknada ne mora nužno osigurati punu naknadu imovinske i neimovinske štete koju su pretrpjele žrtve nasilnih kaznenih djela počinjenih s namjerom, ona ipak ne smije biti samo simbolična ili očito nedovoljna s obzirom na ozbiljnost posljedica počinjenog kaznenog djela za te žrtve.

Odvjetnički ured Marin Kuvač iz Rijeke usklađuje pružanje pravne pomoći s najnovijim zakonskim rješenjima te mišljenjima kako domaćih tako i stranih sudova.