Kategorije
Novosti

Nejavnost istrage

17.03.2023.

Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku raspravljala je i o potrebi da se preispita način na koji je u hrvatskom pravnu sustavu uređena nejavnost kaznenog postupka prije nego što je okrivljenik izveden na raspravu pred sud.

Pri tome posebnu pozornost treba voditi o usklađivanju propisa s Ustavom RH i Europskom Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Odvjetnički ured Marin Kuvač, Rijeka, usklađuje rad s važećim odredbama kojima je uređeno kazneno pravo, u cilju što boljeg pružanja usluga i zaštite klijenata.