Kategorije
Novosti

Obustava ovrhe te novosti u Kaznenom zakonu

16.01.2020.

Obustava ovrhe

Rješenjem br. Rev 2/2016-2 od 20. ožujka 2019. Vrhovni sud odgovara na pitanje je li sud nakon stupanja na snagu Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima („Narodne novine“ br. 91/10. i 112/12.), u slučaju da ovrhovoditelj ne namiri svoju tražbinu u roku od jedne godine od dana dostave rješenja Financijskoj agenciji te ne predloži promjenu predmeta i sredstva ovrhe, ovlašten obustaviti ovrhu sukladno odredbi čl. 180.a st. 4. OZ-a („Narodne novine“ 57/96. i dr.).

Odvjetnički ured Marin Kuvač, Rijeka, uskladio je poslovanje s predmetnom sudskom praksom Vrhovnog suda RH.

Novosti u Kaznenom zakonu

Izmjene i dopune Kaznenog zakona koje su stupile na snagu 1. siječnja 2020. pokrenute su s ciljem jačanja kaznenopravne zaštite od nasilja u obitelji te pooštravanja zakonske kaznenopravne politike kažnjavanja pojedinih kaznenih djela počinjenih na štetu bliske osobe.

Odvjetnički ured Marin Kuvač, Rijeka, uskladio je poslovanje s predmetnim izmjenama i dopunama Kaznenog zakona.