Obvezno pravo

Obvezno pravo je skup pravila kojima se uređuju društveni odnosi koji nastaju među ljudima povodom činidbi. Obvezno pravo uređuje samo one obvezne odnose nastale u procesu razmjene dobara i usluga među ljudima, ili jednostavnije, one društvene odnose koji nastaju u oblasti prometa. Nad takvim odnosima izgrađuje se obvezno pravo kao nadgradnja. Stoga promet čini gospodarsku osnovu obveznog prava.

  • sastav obveznopravnih ugovora
  • zastupanje u postupku radi naknade štete pred osiguravajućim društvom i sudom
  • sastav tužbi i ostalih sudskih podnesaka u postupcima radi naplate potraživanja
  • zastupanje pred sudom tijekom cijelog postupka

Povratak na naslovnu stranicu