Obvezno pravo i ugovori

Obvezno pravo je skup pravila kojima se uređuju društveni odnosi koji nastaju među ljudima povodom činidbi. Obvezno pravo uređuje samo one obvezne odnose nastale u procesu razmjene dobara i usluga među ljudima, ili jednostavnije, one društvene odnose koji nastaju u oblasti prometa. Nad takvim odnosima izgrađuje se obvezno pravo kao nadgradnja. Stoga promet čini gospodarsku osnovu obveznog prava.

  • sastav tužbi i ostalih sudskih podnesaka u postupcima radi naplate potraživanja
  • zastupanje pred sudom tijekom cijelog postupka
  • tumačenje zastarnih rokova
  • pobijanje ugovora i utvrđivanje njihove ništetnosti
  • sastav ugovora (ugovor o kupoprodaji, ugovor o najmu, ugovor o zamjeni, ugovor o darovanju, ugovor o zakupu, ugovor o posudbi, ugovor o građenju, ugovor o djelu, ugovor o ortaštvu, ugovor o prijevozu, ugovor o nalogu, ugovor o posredovanju itd.)

Povratak na naslovnu stranicu