Kategorije
Novosti

Važnije novosti u hrvatskom zakonodavstvu od 01.01.2014.

Novi Zakon o mirovinskom osiguranju

Odvjetnik Marin Kuvač, Rijeka i ostali odvjetnici u Hrvatskoj, moraju biti upoznati s činjenicom da je od 01. siječnja 2014. na snazi novi Zakon o mirovinskom osiguranju, čija je glavna značajka da će se nakon 2030. godine, produžiti dobna granica za odlazak u mirovinu sa 65 na 67 godina starosti i to svake godine za po tri mjeseca, tako da bi se prijelazno razdoblje završilo 2038.

Izmjene Prekršajnog zakona

Odvjetnik Marin Kuvač, Rijeka i ostali odvjetnici u Hrvatskoj, pružanje pravne pomoći u prekršajnom postupku moraju prilagoditi izmjenama Prekršajnog zakona.Predmetne su izmjene stupile na snagu 01. siječnja 2014. godine, a donešene su radi pravilnog i učinkovitog funkcioniranja Registra pravomoćno izrečenih, a neuplaćenih novčanih kazni te poboljšanja normativnog okvira sprječavanja nereda na sportskim natjecanjima.Najvažnije izmjene, odnose se na novosti glede mogućnosti otplate prekršajnih kazni te uvođenja počinitelja
prekršaja u jedinstveni registar, do konačnog podmirenja kazne.

Izmjene i dopune Zakona o sudskom registru

Odvjetnik Marin Kuvač, Rijeka i ostali odvjetnici u Hrvatskoj, moraju biti upoznati s činjenicom da su 01. siječnja 2014. na snagu stupile izmjene i dopune Zakona o sudskom registru, čime se u bitnom, postupak postupanja po prigovoru skratio i ubrzao, dok je propisan jedinstveni zastarni rok od pet godina za naplatu pristojbe.

Zakon o građevinskoj inspekciji

Odvjetnik Marin Kuvač, Rijeka i ostali odvjetnici u Hrvatskoj, prilikom poslovanja moraju se rukovoditi činjenicom da je 01. siječnja 2014., na snagu stupio Zakon o građevinskoj inspekciji.Istim je uređeno ustrojstvo građevinske inspekcije, obavljanje inspekcijskog nadzora građenja, provedbe stručnog nadzora građenja, održavanja i uporabe građevina, te obavljanje nadzora građenja, provedbe zahvata u prostoru koji nisu građenje i održavanja građevina od strane jedinice lokalne samouprave, u svrhu zaštite javnog interesa u provedbi zakona i drugih propisa kojima se uređuju upravna područja gradnje i prostornoga uređenja.VAŽNIJE NOVOSTI U HRVATSKOM ZAKONODAVSTVU OD 01.01.2014.

Novi Zakon o mirovinskom osiguranju

Odvjetnik Marin Kuvač, Rijeka i ostali odvjetnici u Hrvatskoj, moraju biti upoznati s činjenicom da je od 01.

siječnja 2014. na snazi novi Zakon o mirovinskom osiguranju, čija je glavna značajka da će se nakon 2030.

godine, produžiti dobna granica za odlazak u mirovinu sa 65 na 67 godina starosti i to svake godine za po tri

mjeseca, tako da bi se prijelazno razdoblje završilo 2038.

Izmjene Prekršajnog zakona

Odvjetnik Marin Kuvač, Rijeka i ostali odvjetnici u Hrvatskoj, pružanje pravne pomoći u prekršajnom postupku

moraju prilagoditi izmjenama Prekršajnog zakona.

Predmetne su izmjene stupile na snagu 01. siječnja 2014. godine, a donešene su radi pravilnog i učinkovitog

funkcioniranja Registra pravomoćno izrečenih, a neuplaćenih novčanih kazni te poboljšanja normativnog okvira

sprječavanja nereda na sportskim natjecanjima.

Najvažnije izmjene, odnose se na novosti glede mogućnosti otplate prekršajnih kazni te uvođenja počinitelja

prekršaja u jedinstveni registar, do konačnog podmirenja kazne.

Izmjene i dopune Zakona o sudskom registru

Odvjetnik Marin Kuvač, Rijeka i ostali odvjetnici u Hrvatskoj, moraju biti upoznati s činjenicom da su 01.

siječnja 2014. na snagu stupile izmjene i dopune Zakona o sudskom registru, čime se u bitnom, postupak

postupanja po prigovoru skratio i ubrzao, dok je propisan jedinstveni zastarni rok od pet godina za naplatu

pristojbe.

Zakon o građevinskoj inspekciji

Odvjetnik Marin Kuvač, Rijeka i ostali odvjetnici u Hrvatskoj, prilikom poslovanja moraju se rukovoditi

činjenicom da je 01. siječnja 2014., na snagu stupio Zakon o građevinskoj inspekciji.

Istim je uređeno ustrojstvo građevinske inspekcije, obavljanje inspekcijskog nadzora građenja, provedbe

stručnog nadzora građenja, održavanja i uporabe građevina, te obavljanje nadzora građenja, provedbe zahvata

u prostoru koji nisu građenje i održavanja građevina od strane jedinice lokalne samouprave, u svrhu zaštite

javnog interesa u provedbi zakona i drugih propisa kojima se uređuju upravna područja gradnje i prostornoga

uređenja.