Kategorije
Novosti

Europski platni nalog, novi Pravilnik

 

dužni su se pridržavati Pravilnika o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga i prigovora protiv europskog platnog naloga, Nar. novine, 124/13.

Pravilnik je donesen na temelju članka 507.j stavka 2. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine, br. 53/91.,91/92., 58/93., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 02/07., 84/08., 123/08., 57/11., 148/11. – pročišćeni tekst i 25/13.)

Ovim se Pravilnikom utvrđuje način podnošenja zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga i prigovora protiv europskog platnog naloga, sve radi provedbe sljedećeg akta Europske unije:

– Uredbe (EZ) br. 1896/2006. Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uvođenju Europskog postupka za izdavanje platnoga naloga (SL L EU br. L 399) (u daljnjem tekstu: Uredba br. 1896/2006.).

Pravilnik stupa na snagu 17. 10. 2013.