Prekršajno pravo

  • sastav prigovora protiv obaveznih prekršajnih naloga
  • sastav prigovora protiv platnih naloga u svezi raznih prometnih prekršaja
  • zastupanje u prekršajnom postupku pred Prekršajnim sudom
  • sastav pravnih lijekova protiv presuda i rješenja u prekršajnom postupku

Povratak na naslovnu stranicu