Kategorije
Novosti

Zakon o minimalnoj plaći

09.08.2021.

Zbog izuzimanja povećanja plaće s osnova otežanih uvjeta rada iz iznosa minimalne plaće, donošenjem novoga Zakona omogućit će se adekvatna visina najnižih plaća u Republici Hrvatskoj, što će imati za posljedicu veći standard radnika. Utvrđivanjem da se minimalna povećanja koja radniku treba isplatiti za rad nedjeljom, blagdanom, noću i u prekovremenom radu utvrđuju se kolektivnim ugovorima čija je primjena proširena sukladno općem propisu o radu te uvođenjem prekršajnih sankcija za poslodavca koji radniku ne bi isplatio barem povećanje u tako određenom iznosu, omogućuje se puna primjena Ustavom zajamčenog prava svakog zaposlenika na zaradu kojom može osigurati sebi i obitelji slobodan i dostojan život.

Odvjetnik Marin Kuvač iz Rijeke usklađuje svoj rad u pružanju pravne pomoći iz područja radnih odnosa s najnovijim izmjenama, dopunama i sudskom praksom.