Kategorije
Novosti

Rad trgovina nedjeljom – Zakon o trgovini

31.03.2023. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini (NN 33/2023) donosi važnu promjenu u smislu zakonske regulacije rada trgovina nedjeljom. Člankom 57. uređeno je temeljno pravo na nedjelju kao dan odmora u tjednu. Njegovo stupanje na snagu predviđeno je 01. srpnja 2023. godine. Odvjetnički ured Marin Kuvač kontinuirano prati prijedloge o izmjenama zakonskih propisa […]

Kategorije
Novosti

Nejavnost istrage

17.03.2023. Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku raspravljala je i o potrebi da se preispita način na koji je u hrvatskom pravnu sustavu uređena nejavnost kaznenog postupka prije nego što je okrivljenik izveden na raspravu pred sud. Pri tome posebnu pozornost treba voditi o usklađivanju propisa […]

10.03.2023. U svrhu usklađivanja s Direktivom (EU) 2020/1828 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenog 2020. o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i potrošača i stavljanju izvan snage Direktive 2009/22 EZ podnesen je prijedlog Zakona o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača koji se trenutno nalazi u proceduri u Hrvatskom Saboru. […]

Kategorije
Novosti

Zakon o mirnom rješavanju sporova

27.02.2023. Donošenjem Zakona o mirnom rješavanju sporova stavit će se izvan snage dosadašnji Zakon o mirenju (NN br. 18/11). Javno savjetovanje o prijedlogu novog Zakona o mirnom rješavanju sporova provedeno je u razdoblju od 30. prosinca 2022. do 29. siječnja 2023. godine. U bitnome je uvedena dužnost stranaka da pokušaju riješiti svoj spor mirnim putem […]

Kategorije
Novosti

Zakon o suzbijanju neprijavljenoga rada

11.02.2023. Zakon o suzbijanju neprijavljenoga rada (NN 151/22) proglašen je Odlukom Hrvatskog sabora o proglašenju Zakona o suzbijanju neprijavljenog rada od 20. prosinca 2022., a na snagu je stupio 01. siječnja 2023. Neprijavljeni rad, poznatiji kao tzv. rad na crno u današnjici je prisutan u gotovo svim gospodarskim granama. Člankom 3. st. 4. istog Zakona, […]

Kategorije
Novosti

Zakon o izvanparničnom postupku

23.01.2023. Od 29.12.2022. do 29.01.2023. na portalu e-Savjetovanje bio je dostupan nacrt prijedloga Zakona o izvanparničnom postupku, a na 198. sjednici Vlade RH prihvaćen je prijedlog istoimenog zakona. Zakon kojim je u Republici Hrvatskoj uređen izvanparnični postupak je Zakon o vanparničnom postupku Kraljevine Jugoslavije iz 1943. godine. Uslijed zastarjelih odredbi pokazala se nužnom potreba za […]

19.01.2023. Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu koji je stupio na snagu 01. siječnja 2023. obuhvatilo je izmjene instituta ugovora o radu na određeno vrijeme, ugovora o radu za stalne sezonske poslove, dodatnog rada, ugovaranja i trajanja probnog rada, plaćenog dopusta, prestanka ugovora o radu odnosno otpremnine te otkaznog roka. Odvjetnički ured […]

09.01.2023. U svrhu provođenja preventivnih mjera iz Akcijskog plana za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, a na snazi je od 01. siječnja 2023. godine. Njegovim donošenjem dopunjene su i precizirane odredbe, od kojih je važno […]

Kategorije
Novosti

Izmjene Pravilnika o porezu na dohodak

30.12.2022. U Narodnim novinama., br. 156 od 30.12.2022. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koji stupa na snagu 01. siječnja 2023. Ovim Pravilnikom povećani su neoporezivi iznosi određenih primitaka koje poslodavci mogu isplatiti svojim radnicima te je uveden i novi način određivanja neoporezivog iznosa namijenjenog za prehranu radnika, a […]

04.11.2022. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama stupa na snagu 10. studenog 2022. godine, a pritom donosi brojne izmjene. Izmjenom članka 105. Zakona o zemljišnim knjigama predviđeno je da se svi prijedlozi podnose isključivo elektroničkim putem odvjetnika i javnih bilježnika. Prijedlozi se mogu slati isključivo putem Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i […]