Izjava o privatnosti

Izjava o privatnosti osobnih podataka ove web stranice, odnosi se na privatnost osobnih podataka koji se prikupljaju i koriste te sigurnost tako prikupljenih osobnih podataka.

Korištenjem ove web stranice, Posjetitelj daje privolu na predmetnu politiku privatnosti i zaštite osobnih podataka. U bilo kojem trenutku, Posjetitelj besplatno i bez ikakvog objašnjenja može odustati od dane privole i opozvati svoj pristanak na aktivnosti obrade svojih osobnih podataka. Svoje pravo na pristup, ispravak, zaborav, ograničenje, prigovor i informiranost, može se podnijeti putem e-mail adrese navedene u rubrici „Kontakt“.

Sve online aktivnosti na ovoj web stranici, u skladu su s europskim zakonodavstvom (EU Directive 95/46/EC, 2002/58/EC i Treaty Conventions ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) i nacionalnim zakonodavstvom Republike Hrvatske (Zakon o zaštiti osobnih podataka i Zakon o elektroničkom poslovanju).

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet poznat ili se može utvrditi izravno ili neizravno, osobito uz pomoć podataka kao što su ime, prezime, broj telefona, e-mail adresa ili putem drugih osobnih podataka koje Posjetitelj svojevoljno ostavi.

Posjetitelj nije obvezan pružiti svoje osobne podatke kao uvjet korištenja ove web stranice, osim ukoliko je to potrebno da bi isti primio traženu uslugu.

Slanjem upita putem kontakt forme navedene na ovoj web stranici, Posjetitelj svojevoljno dostavlja osobne podatke koji se koriste isključivo u svrhu odgovora na postavljeni upit. Dostavljeni podaci neće se nezakonito koristiti, kao niti dijeliti s trećim osobama.