Naknada štete

Šteta je umanjenje nečije imovine (obična šteta), sprječavanje njezina povećanja (izmakla dobit) i povreda prava osobnosti (neimovinska šteta).

  • izvansudski pregovori u cilju isplate naknade s naslova prouzročene štete
  • pregovori s osiguravajućim društvima
  • zastupanje u sudskim postupcima s naslova naknade štete

Povratak na naslovnu stranicu