Nekretnine

  • detaljna analiza pravnog statusa nekretnina
  • pravna podrška tijekom čitavog postupka kupoprodaje nekretnine
  • sastav kupoprodajnih i drugih ugovora vezanih za promet nekretnina
  • savjetovanje glede investiranja u nekretnine i gradnje
  • pojašnjenje stvarnih tereta upisanih na nekretninama
  • licitiranje na elektronskim javnim dražbama temeljem digitalnog certifikata za pristup javnoj dražbi
  • due dilligence transakcija izvršenih u svrhu prometa nekretnina
  • pravna podrška prilikom pregovora o uvjetima transakcije
  • pravna analiza dokumentacije u svezi prometa nekretnina
  • savjetovanje o uknjižbi i zaštiti nekretnina

Povratak na naslovnu stranicu