Upravno pravo

Upravno pravo je grana prava koja uređuje upravnu djelatnost, a čini je skup pravnih normi koje uređuju organizaciju uprave, područje djelovanja, postupak rada i način nadzora i odgovornosti subjekata koji obavljaju upravne poslove.

  • zastupanje u postupcima vođenim pred uredima državne uprave
  • sastav pravnih lijekova protiv upravnih rješenja
  • pokretanje upravnog spora i zastupanje pred upravnim sudom
  • ostale odvjetničke usluge vezane za upravno pravo

Povratak na naslovnu stranicu