Kazneno i prekršajno pravo

Kazneno pravo je grana prava koja se odnosi na državnu vlast kažnjavanja, a u širem smislu obuhvaċa: 1) materijalno kazneno pravo, 2) kazneno procesno pravo (formalno, postupovno), 3) izvršno kazneno pravo (penitencijalno). Kazneno pravo kao grana prava ima zaštitnu ulogu, odnosno zaštićuje određene odnose i vrijednosti.

Materijalno kazneno pravo su propisi koji proglašavaju određeno ponašanje kao kazneno djelo, sankcije i uvjete primjene propisa prema počiniteljima.

Prekršaj je kažnjivo djelo kojim se povređuje javni poredak, društvena disciplina ili druge društvene vrijednosti koje nisu zaštićene kaznenim zakonom i drugim zakonima u kojima su propisana kaznena djela. Prekršaji i prekršajnopravne sankcije mogu se propisivati zakonom i odlukama jedinica lokalne i područne samouprave.

  • zastupanje osumnjičenika u kaznenim postupcima pred sudom, policijom i Državnim odvjetništvom
  • zastupanje u kaznenim postupcima radi kaznenog djela protuzakonitog ulaska, kretanja i boravka osoba na području Republike Hrvatske
  • zastupanje u prekršajnim postupcima
  • sastav prigovora protiv obveznih prekršajnih naloga i zastupanje u postupcima vođenim radi prometnih prekršaja

Povratak na naslovnu stranicu