Kategorije
Novosti

Izmjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

09.01.2023.

U svrhu provođenja preventivnih mjera iz Akcijskog plana za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, a na snazi je od 01. siječnja 2023. godine.

Njegovim donošenjem dopunjene su i precizirane odredbe, od kojih je važno istaknuti uvođenje obveze upisa pružatelja usluga virtualne imovine u registar pružatelja usluga virtualne imovine, dopunu odredbe koja propisuje obvezu utvrđivanja i provjere identiteta stranke od strane ovlaštenih mjenjača, proširenje obveze prijavljivanja sumnjivih transakcija, osoba i sredstava Uredu za sprječavanje pranja novca, smanjenje praga obavještavanja o gotovinskim transakcijama Ureda za sprječavanje pranja novca sa 200.000,00 kuna na 10.000,00 eura.

Odvjetnik Marin Kuvač, Rijeka, kontinuirano prati novosti iz zakonodavne i sudske prakse, u svrhu pružanja što kvalitetnijih usluga.