Kategorije
Novosti

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu

19.01.2023.

Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu koji je stupio na snagu 01. siječnja 2023. obuhvatilo je izmjene instituta ugovora o radu na određeno vrijeme, ugovora o radu za stalne sezonske poslove, dodatnog rada, ugovaranja i trajanja probnog rada, plaćenog dopusta, prestanka ugovora o radu odnosno otpremnine te otkaznog roka.

Odvjetnički ured Marin Kuvač, Rijeka, usklađuje svoj rad primjenjujući pritom najnovije odredbe pri pružanju odvjetničkih usluga.