Nasljedno pravo

Nasljedno pravo je skup pravnih pravila kojima se za slučaj smrti jedne osobe – ostavitelja, uređuje prijelaz njene imovine (odnosno njezinih subjektivnih prava i obveza) na druge osobe tj. njezine nasljednike. Odvjetnik je dužan postupiti sukladno navedenim pravilima kako bi osigurao ostvarenje nasljednog prava svog klijenta.

  • sastav oporuka
  • sastav ugovora o dosmrtnom uzdržavanju
  • sastav ugovora o doživotnom uzdržavanju
  • zastupanje u parničnom postupku radi pobijanja navedenih ugovora
  • zastupanje u ostavinskom postupku pred sudom i javnim bilježnikom
  • pravno savjetovanje zakonskih i oporučnih nasljednika
  • sastav ugovora radi raspodjele imovine za života ostavitelja

Povratak na naslovnu stranicu