Kategorije
Novosti

Novi Obiteljski zakon te Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

Novi Obiteljski zakon

Dana 28.06.2014., na snagu je stupio novi Obiteljski zakon koji sadrži brojne promjene, no većina njegovih odredaba na snagu je stupila 01.09.2014.

Prilikom poslovanja, naprijed navedenog trebaju se pridržavati svi drugi odvjetnici na području Republike Hrvatske.

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

Predmetnim Zakonom regulirana su načela, uvjeti za primjenu mjera i postupanje prema osobama s duševnim smetnjama.

Isti će stupiti na snagu 01.01.2015., čime se moraju rukovoditi svi odvjetnici na području Republike Hrvatske.