Kategorije
Novosti

Obavjesti iz odvjetničkog ureda Kuvač – Rijeka 01/16

Predložene izmjene Zakona o policiji

Zamjenik ministra unutarnjih poslova Evelin Tonković, izjavio je kako će se izmjenama Zakona o policiji stvoriti pretpostavke za učinkovitije, objektvno i nepristrano postupanje po pritužbama građana na postupanje policije. 

Zakon o stečaju potrošača

Vlada je u ožujku 2015. godine, prihvatila prijedlog zakona o stečaju potrošača, kojim prezaduženim građanima želi omogućiti novi financijski početak, no ministar pravosuđa Orsat Miljenić upozorava i da se ne radi o čarobnom štapiću, već teškom postupku i za dužnike i za vjerovnike. 

Izmjene Zakona o sportu

Hrvatski sabor je na prijedlog SDP-a i HNS-a, izmijenio Zakon o sportu pa osuđeni za nerede na stadionima, više neće moći biti u upravama sportskih klubova i saveza. 

Predmetnim izmjenama moraju se rukovoditi odvjetnik Marin Kuvač, Rijeka, kao i ostali odvjetnici na području Republike Hrvatske.

Izmjene Zakona o porezu na dohodak

Vlada je u prosincu 2015. Godine, na telefonskoj sjednici uredbom izmijenila Zakon o porezu na dohodak, čime se mijenja način, odnosno dinamika plaćanja i izvješćivanja poreza na dohodak po osnovi kapitalnih dobitaka. 

Domaći odvjetnici moraju se rukovoditi navedenim izmjenama.

Predloženo donošenje novog Obiteljskog zakona

Radna skupina za analizu i ocjenu dosadašnjih učinaka i iskustava u primjeni Obiteljskog zakona, početkom travnja 2016. godine, jednoglasno je zaključila da treba donijeti novi Obiteljski zakon budući je sadašnji, kako se navodi, napisan teško, nečitko i nerazumljivo.