Ovršno pravo

Ovršno pravo je skup pravnih pravila kojima se uređuje postupak po kojemu se provodi prisilno ostvarenje tražbina na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava (ovršni postupak) te osiguranje tražbine (postupak osiguranja).

  • sastav prijedloga za izdavanje rješenja o ovrsi
  • sastav prigovora i žalbi protiv rješenja o ovrsi
  • zastupanje u ovršnom postupku i sudjelovanje u provođenju ovrhe
  • sastav prijedloga za izdavanje privremenih mjera
  • zastupanje na ročištima za javnu dražbu
  • tumačenje zastarnih rokova glede spornog duga
  • zastupanje u sudskim postupcima i postupcima izravne naplate vodećim pred FINA-om radi pljenidbe novčanih sredstava
  • zastupanje u ovršnim postupcima radi naplate duga/tražbine prodajom nekretnine

Povratak na naslovnu stranicu