Kategorije
Novosti

Dostava statističkih podataka o privremenom obavljanju poslova, novi Pravilnik

 

dužni su se pridržavati Pravilnika o sadržaju, načinu i roku dostave statističkih podataka o privremenom obavljanju poslova,  Nar. novine, 122/13.

Ovim Pravilnikom propisuju se statistički podaci o ustupljenim radnicima za privremeno obavljanje poslova koje Agencija za privremeno zapošljavanje dužna dostavljati ministarstvu nadležnom za rad, kao i način i rok za dostavu tih podataka. Agencija je dužna propisane podatke dostavljati ministarstvu najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Pravilnik stupa na snagu 10.10.2013. godine.