Kategorije
Novosti

Zakon o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača

10.03.2023.

U svrhu usklađivanja s Direktivom (EU) 2020/1828 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenog 2020. o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i potrošača i stavljanju izvan snage Direktive 2009/22 EZ podnesen je prijedlog Zakona o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača koji se trenutno nalazi u proceduri u Hrvatskom Saboru.
Njegovo stupanje na snagu predviđeno je za 25. lipnja 2023. godine.

Odvjetnički ured Marin Kuvač, Rijeka, kontinuirano prati novosti u europskom zakonodavstvu u svrhu pružanja što kvalitetnijih usluga klijentima.