Zemljišnoknjižno pravo

U smislu pravnih usluga vezanih za nekretnine, odvjetništvo kao djelatnost zahtijeva stručnost glede poznavanja zemljišnoknjižnih propisa i prakse. Zemljišne knjige (gruntovnica) su javne knjige (registar) u koje se upisuju nekretnine, vlasništvo i druga stvarna prava i neka obvezna prava na nekretninama te određeni drugi odnosi relevantni za pravni promet nekretninama. Zemljišne knjige, izvaci, odnosno ispisi i prijepisi iz zemljišne knjige, uživaju javnu vjeru i imaju dokaznu snagu javnih isprava.

  • usklađivanje zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja nekretnina
  • provođenje pojedinačnih ispravnih postupaka
  • sastavljanje zemljišnoknjižnih prijedloga
  • provedba pravomoćnih presuda, ugovora, sudskih i izvansudskih nagodbi kroz zemljišne knjige
  • ostale pravne radnje iz područja stvarnog , zemljišnoknjižnog prava te pravnih odnosa vezanih uz nekretnine

Povratak na početnu stranicu