23.7.2019. Vrhovni sud objavio je u ponedjeljak neobavezujuće smjernice sucima u kojima se naglašava kako u korištenju društvenih mreža trebaju očuvati morali autoritet, integritet, doličnost i dostojanstvo sudačke dužnosti.

Kategorije
Novosti

Novosti iz pravne prakse – Lipanj 2019.

12.6.2019. Mogućnosti mirenja u kaznenom postupku Mirenje je propisano kao mogućnost u kaznenim postupcima koji se pokreću po privatnoj tužbi. Ono što čini postupak mirenja izuzetno učinkovitim i zadovoljavajućim za sve strane u postupku jest što se stranke mogu dogovoriti o svim aspektima i posljedicama počinjenog djela, uključujući i imovinskopravne zahtjeve i moralnu zadovoljštinu za […]

Predložene izmjene Zakona o policiji Zamjenik ministra unutarnjih poslova Evelin Tonković, izjavio je kako će se izmjenama Zakona o policiji stvoriti pretpostavke za učinkovitije, objektvno i nepristrano postupanje po pritužbama građana na postupanje policije.  Zakon o stečaju potrošača Vlada je u ožujku 2015. godine, prihvatila prijedlog zakona o stečaju potrošača, kojim prezaduženim građanima želi omogućiti novi financijski […]

Novi Obiteljski zakon Dana 28.06.2014., na snagu je stupio novi Obiteljski zakon koji sadrži brojne promjene, no većina njegovih odredaba na snagu je stupila 01.09.2014. Prilikom poslovanja, naprijed navedenog trebaju se pridržavati svi drugi odvjetnici na području Republike Hrvatske. Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama Predmetnim Zakonom regulirana su načela, uvjeti za primjenu mjera […]

Kategorije
Novosti

Novi zakoni o radu i zaštiti na radu

Novi Zakon o radu Od 07.08.2014. u primjeni je novi Zakon o radu, koji je donio brojne promjene u odnosu poslodavca i radnika, a čega se trebaju pridržavati odvjetnik Marin Kuvač, Rijeka i ostali domaći odvjetnici. Novi Zakon o zaštiti na radu Novim Zakonom o zaštiti na radu koji je stupio na snagu 19.06. 2014., […]

Kategorije
Novosti

Novi Zakon o udrugama

Odvjetnik Marin Kuvač, Rijeka i drugi domaći odvjetnici, moraju poslovati rukovodeći se činjenicom da je dana 01.10.2014. stupio na snagu novi Zakon o udrugama, kojim je preciznije uređeno djelovanje, pravni položaj, imovina, financiranje te prestanak postojanja udruge sa svojstvom pravne osobe kao i upis te prestanak djelovanja stranih udruga u Republici Hrvatskoj.

Uredbom je izmijenjena Tarifa upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama, a na snagu je stupila 14. lipnja 2014. Pravilnik o trošarinama je dopunjen, dok su pojedini obrasci koji čine sastavni dio ovog Pravilnika izmjenjeni. Naprijed navedenog trebaju se pridržavati odvjetnik Marin Kuvač, Rijeka i svi drugi odvjetnici na području Republike Hrvatske.

Donesen je novi Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i primjenjuje se od 01. travnja 2014., čime se moraju rukovoditi odvjetnik Marin Kuvač, Rijeka, kao i svi drugi odvjetnici na području Republike Hrvatske.

Kategorije
Novosti

Novi Zakon o igrama na sreću

Odvjetnik Marin Kuvač, Rijeka i drugi domaći odvjetnici, svoje pružanje pravnih usluga moraju uskladiti s novim Zakonom o igrama na sreću, koji je stupio na snagu 01.04.2014.

Kategorije
Novosti

Novi Zakon o zaštiti potrošača

Odvjetnik Marin Kuvač, Rijeka i drugi odvjetnici u Republici Hrvatskoj, dužni su prilagoditi svoje poslovanje činjenici da je dana 08.04.2014. na snagu stupio novi Zakon o zaštiti potrošača, kojim je uređena zaštita osnovnih prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga, kao i pri drugim oblicima stjecanja prizvoda i usluga na tržištu.