Nadležne institucije se bave praksom oko provedbe Europskog platnog naloga na području RH, kojim je omogućena izravna naplata tražbina unutar Europske unije. Istim je omogućena brza i efikasna naplata nepodmirenih dugovanja glede kojih nema spora među ugovornim stranama. Za njihovo je izdavanje trenutno isključivo nadležan Trgovački sud u Zagrebu. Naprijed citiranog treba se pridržavati i […]

Kategorije
Novosti

Novi Sudski poslovnik

Na temelju Zakona o sudovima donijet je novi Sudski poslovnik, kojim su propisane osnove za ustrojstvo u sudovima i poslovanje istih. Pravilnik je stupio na snagu 01.04.2014., čime se moraju rukovoditi odvjetnik Marin Kuvač, Rijeka te drugi odvjetnici u Republici Hrvtaskoj.

Odvjetnik Marin Kuvač, Rijeka, kao i ostali odvjetnici koji posluju u Republici Hrvatskoj, moraju se rukovoditi činjenicom da je dana 07.03.2014., na snagu stupio novi Pravilnik o obrazovanju maloljetnika za vrijeme izvršavanja sankcija. Isti je donešen na temelju Zakona o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje.

Novi Zakon o mirovinskom osiguranju Odvjetnik Marin Kuvač, Rijeka i ostali odvjetnici u Hrvatskoj, moraju biti upoznati s činjenicom da je od 01. siječnja 2014. na snazi novi Zakon o mirovinskom osiguranju, čija je glavna značajka da će se nakon 2030. godine, produžiti dobna granica za odlazak u mirovinu sa 65 na 67 godina starosti […]

Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, Nar. novine, 124/13. Iz Zakona: Ovim Zakonom uređuje se pravosudna suradnja u kaznenim stvarima između domaćih nadležnih pravosudnih tijela s nadležnim pravosudnim tijelima drugih država članica Europske unije koja se odnosi na: 1. europski uhidbeni nalog i postupak predaje, 2. nalog za osiguranje […]

Kategorije
Novosti

Europski platni nalog, novi Pravilnik

  Odvjetnik Marin Kuvač, Rijeka i ostali odvjetnički uredi u Hrvatskoj dužni su se pridržavati Pravilnika o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga i prigovora protiv europskog platnog naloga, Nar. novine, 124/13. Pravilnik je donesen na temelju članka 507.j stavka 2. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine, br. 53/91.,91/92., 58/93., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., […]

  Odvjetnik Marin Kuvač, Rijeka i ostali odvjetnički uredi u Hrvatskoj dužni su se pridržavati Pravilnika o sadržaju, načinu i roku dostave statističkih podataka o privremenom obavljanju poslova,  Nar. novine, 122/13. Ovim Pravilnikom propisuju se statistički podaci o ustupljenim radnicima za privremeno obavljanje poslova koje Agencija za privremeno zapošljavanje dužna dostavljati ministarstvu nadležnom za rad, kao […]