Kategorije
Novosti

Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije

Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, Nar. novine, 124/13.

Iz Zakona:

Ovim Zakonom uređuje se pravosudna suradnja u kaznenim stvarima između domaćih nadležnih pravosudnih tijela s nadležnim pravosudnim tijelima drugih država članica Europske unije koja se odnosi na:

1. europski uhidbeni nalog i postupak predaje,
2. nalog za osiguranje imovine ili dokaza,
3. europski nalog za pribavljanje dokaza,
4. priznanje i izvršenje odluka o oduzimanju imovine ili predmeta,
5. priznanje i izvršenje odluka o novčanoj kazni,
6. priznanje i izvršenje presuda kojima je izrečena kazna zatvora ili mjera koja uključuje oduzimanje slobode,
7. priznanje i izvršenje presuda i odluka kojima su izrečene probacijske mjere i alternativne sankcije,
8. priznanje i izvršenje odluka o mjerama opreza.

Zakon je stupio na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Odvjetnik Marin Kuvač, Rijeka | Pravna pomoć

Gore imenovani odvjetnički ured, usklađen je s predmetnom zakonskom regulativom Europske unije.