Stvarno pravo

Stvarno pravo je skup pravnih pravila kojima se uređuju oni društveni odnosi koji nastaju među ljudima glede neposrednog gospodarskog iskorištavanja stvari, ili kraće – skup pravnih pravila kojima se uređuju odnosi među ljudima povodom stvari. To je ujedno definicija stvarnog prava u objektivnom smislu. U subjektivnom smislu, stvarno pravo su različita ovlaštenja glede stvari koja subjektima u stvarnopravnim odnosima priznaju norme objektivnog prava.

  • zastupanje u postupcima radi utvrđenja prava vlasništva
  • zastupanje u postupcima radi smetanja posjeda
  • zastupanje u postupcima radi zasnivanja nužnog prolaza
  • zastupanje u postupcima radi zasnivanja služnosti puta
  • zastupanje u postupcima radi zasnivanja plodouživanja
  • zastupanje u postupcima uređenja međe
  • zastupanje izvanknjižnog vlasnika nekretnine u postupku radi uvrđenja prava vlasništva
  • otklanjanje problematike kod susjedskih prava i uznemiravanja prava vlasništva
  • otklanjanje pravne problematike i nejasnoća vezanih za suvlasništvo i njegovo razvrgnuće
  • zastupanje u postupcima radi zaštite, zasnivanja i prestanka stvarnih / osobnih služnosti

Povratak na početnu stranicu